Osteoporoza – tiha nevarnost – 2. del

maj 16

Merjenje mineralne kostne gostote

Odkrivanje osteoporoze se opira na merljivo in ponovljivo tehniko merjenja kostne gostote.

Meritev DXA – referenčna diagnostična preiskava

OsteoporozaZlati standard za postavitev diagnoze in spremljanje zdravljenja je še vedno dvojna rentgenska absorpciometrija (DXA-preiskava oz. meritev). Poseben aparat, ki deluje na podlagi rentgenskih žarkov, izmeri mineralno gostoto vretenc ledvenega dela hrbtenice in mineralno kostno gostoto kolka.

Meritev traja nekaj minut, v zakup pa moramo vzeti še nekaj minut priprave, vključno s pravilno položajno namestitvijo pacienta. Preiskava je neboleča in pomeni za preiskovanca izrazito majhno sevalno breme – manj kot desetino (celo petnajstino) običajne sevalne obremenitve slikanja pljuč. Pa vendar je v nekaterih življenjskih obdobjih vsako, še tako majhno sevanje potencialno nevarno, zato preiskave ne izvajamo med nosečnostjo in prav tako ne brez indikacije v zgodnji rodni dobi. Pomen slednjega je predvsem v morebitni nosečnosti, za katero preiskovanka ne bi vedela in bi vse skupaj pomenilo zaplet in skrb.

Preiskava je ponovljiva in kvantitativna, saj številčno izrazi kostno gostoto. S ponavljajočimi se preiskavami v določenih časovnih obdobjih spremljamo morebitno izgubo kostne mase ali ocenjujemo učinek zdravljenja. Ob uvedenem zdravljenju osteoporoze opravimo meritev za spremljanje učinka zdravljenja po enem do dveh letih.

Omenili smo že, da nizkopražni vzrok vretenca hrbtenice ali zlom kolka pomenita osteoporozo per se, ne glede na izmerjeno kostno gostoto. Že to daje slutiti, da meritev kostne gostote ni alfa in omega vsega, ampak gre za subtilno vrednotenje meritve in vseh anamnestičnih podatkov, kar lahko zagotovi le dovolj izkušen in teoretsko podkovan zdravnik.

Poznamo izvide lažno normalne ali celo dobre meritve kostne gostote, ki so posledica degenerativnih sprememb ali procesov. Temu je izpostavljena zlasti hrbtenica. Osteofiti, izrastki vretenc, ki so posledica nepravilnih in kroničnih preobremenitev, bodo dali izvid boljše kostne mase. Tudi vretence, ki se je zgrudilo vase (kompresijska fraktura), je na slikanju »gostejše«, pa gre za hudo osteoporozo.

Zdravniki smo zato vedno težili k vzpostavitvi dodatnega kriterija, ki bi pomagal vrednotiti izpostavljenost posameznika za razvoj osteoporoze in z njo povezane osteoporozne zlome. Že nekaj let imamo na voljo računalniški program oziroma algoritem, tako imenovani frax-izračun, ki so ga izdelali angleški raziskovalci s področja osteoporoze. Izračun frax je postal splošnim zdravnikom pri preventivnih pregledih prvo orodje za oceno tveganja za osteoporoze pri ženskah v menopavzi in moških, starejših od petdeset let.

Izračun frax

Gre za računalniški algoritem, v katerega vnesemo nekatere znane dejavnike vpliva na kostno maso – preiskovančevo telesno višino in težo, starost, spol, predhodne zlome, družinsko obremenitev z zlomom kolka (če sta zlom kolka utrpela mati ali oče), sekundarne vzroke osteoporoze, morebitno prejemanje glukokortikoidov, morebiten revmatoidni artritis in kajenje. Edini podatek iz meritve DXA, ki ga vnesemo v izračun frax, je mineralna gostota nad vratom kolka. Izračun, a manj natančen in orientacijski, je možen tudi brez podatka iz DXA-meritve. Ko so vsi podatki vneseni, program izračuna verjetnost, da bo posameznik utrpel zlom kolka ali glavni osteoporozni zlom v naslednjih desetih letih. Izrazi jo v odstotkih.

Podatek je zelo uporaben in je dobil mesto v smernicah zdravljenja osteoporoze. Tveganje za zlom kolka v naslednjih desetih letih, ki dosega več kot 5 odstotkov, ali več kot 20-odstotno tveganje za glavne osteoporozne zlome (vretence, kolk, nadlahtnica, zapestje) terjata po smernicah zdravljenje osteoporoze ne glede na izmerjeno kostno gostoto oziroma tudi, če kostna gostota ni pod osteoporoznim pragom. In po drugi strani, če so ta tveganja nižja od prej navedenih, v mlajših letih celo ob meritvi v območju osteoporoze še ni potrebno diferentno zdravljenje osteoporoze, temveč zgolj upoštevanje preventivnih ukrepov. Seveda ob spremljanju takega bolnika na kontrolah pogosto pride čas, ko je zdravljenje treba uvesti. Dejavnik kronološke starosti ima namreč v izračunu frax in njegovem vrednotenju pomembno težo.

Komu in kdaj priporočamo diagnostično preiskavo DXA

Načeloma velja priporočilo, da naj bi s 65. letom vsaka ženska opravila to preiskavo, moški pa po dopolnjenem sedemdesetem letu. Pri ženskah priporočamo preiskavo že kmalu po nastopu menopavze oziroma čim prej:

  • če je menopavza nastopila pred 45. letom,
  • če gre za gracilno telesno gradnjo (telesna teža pod 60 kg oz. indeks telesne mase pod 19 kg/m2),
  • če prejemanje terapije z glukokortikoidi traja več kot tri mesece,
  • ob zmanjšanju višine ali ukrivitvi telesa,
  • ob zlomu pri majhni poškodbi ali padcu,
  • če so pri rentgenskem slikanju skeleta omenili videz osteoporoze oziroma osteopenije na posnetku,
  • ob kateri izmed naslednjih bolezni: hipogonadizem, celiakija, vnetna črevesna bolezen, obolenje jeter, Cushingov sindrom, hiperparatiroidizem, hipertiroza, anoreksija, revmatoidni artritis, bolezen kostnega mozga (plazmocitom), presaditev organa,
  • če je nizkopražni zlom kolka utrpela mati. 

Sodobno zdravljenje osteoporoze

osteo2 doktor svetujeDanes imamo za zdravljenje osteoporoze na voljo nekaj zelo dobrih in učinkovitih zdravil. Temeljijo bodisi na zaviranju kostne resorpcije (t. i. antiresorptivna zdravila) bodisi na pretežnem ali hkratnem spodbujanju kostne formacije (t. i. kostno anabolna zdravila). Antiresorptivna zdravila, so v širši rabi in so navadno prva izbira v zdravljenju osteoporoze. Druga, kostno anabolna zdravila, pa so močnejša, bolj specializirana zdravila, ki vstopajo v drugi red zdravljenja, tudi zato ker po načinu delovanja ali dajanja ali možnih stranski učinkih niso primerna za vsakogar.

Predpisano specifično zdravilo zoper osteoporozo mora bolnik jemati dosledno, saj sicer lahko pri vsakem od antiosteoporoznih zdravil nastanejo zapleti ali pa bo zdravilo zaradi nepravilne uporabe neučinkovito ali celo škodljivo. Zdravniki zdravljenje za posameznega bolnika izberemo individualno, glede na vse njegove posebnosti in morebitna spremljajoča obolenja.

Endokrinologi še dobro pomnimo razmere pred dvajsetimi leti, ko so bila razpoložljiva zdravila redka in malo učinkovita. Z ero bisfosfonatov je nastopilo obdobje uspešnega boja s to boleznijo. V zadnjih letih se bisfosfonatom pridružuje denosumab, monoklonsko protitelo proti resorptivni komponenti v kostni premeni. Tako bisfosfonati kot denosumab sta antiresorptivni zdravili. Antiresorptivna zdravila so tudi nekateri selektivni modulatorji estrogenskih receptorjev, ki pridejo v poštev pri ženskah v srednjem pomenopavznem obdobju. Med kostno anabolnimi zdravili pa velja zaradi preproste uporabe na prvem mestu omeniti stroncijev ranelat, predvsem za zdravljenje osteoporoze v višji ali visoki starosti, ko s svojo anabolno komponento pomaga manj aktivni kosti v seniju. Žal se je njegova uporabnost v zadnjih letih zmanjšala zaradi opaženih kardiovaskularnih zapletov, ki jih je bilo ob prejemanju tega zdravila več kot ob neprejemanju. Bolnikom z znano srčno žilno boleznijo tega zdravila ne predpišemo več oziroma jim ga predpišemo po skrbni klinični presoji, upoštevajoč dobrobit in tveganja. Za posebno hude in komplicirane oblike osteoporoze (multipli zlomi, neodzivnost za standardna zdravljenja), ki so danes zaradi boljše ozaveščenosti in zgodnejšega odkrivanja bolezni vse redkejše, pa imamo specialisti na voljo še nekatera inovativna parenteralna zdravila, kot je rekombinantni parathormon v skrbno izbranem odmerku, takšnem, ki na kost deluje anabolno.

Poudariti velja, da so znanstveniki v farmaciji v zadnjih petnajstih letih razvili oblike zdravljenja z bisfosfonati, v katerih se zdravilo jemlje enkrat tedensko ali celo enkrat mesečno. To zelo olajša dnevni ritem bolnic, saj je posebna procedura jemanja zdravila potrebna redkeje, zdravljenje pa je bolj preprosto in se ga lažje dosledno izvaja. Nekaterim bisfosfonatom je dodana tudi potrebna količina vitamina D (holekalciferola), kar zdravljenje še poenostavi. Tudi zdravilo denosmuab je zelo preprosto za uporabo – le enkrat na pol leta ga osebni zdravnik aplicira kot podkožno injekcijo, kar uporabnice in uporabniki navadno dojemajo kot zelo udobno zdravljenje.

Hormonsko nadomestno zdravljenje v prvih letih po menopavzi ni več registrirano kot terapija, pač pa kot preventiva osteoporoze, zato je ob diagnozi osteoporoze treba predpisati (dodati) zdravilo iz skupine antiosteoporotičnih zdravil.

Ne moremo dovolj poudariti, da je ob antiosteoporoznem zdravljenju vedno treba izvajati tudi preprostejše, nediferentne, preventivne ukrepe. Brez njih zdravljenje ne bo ne uspešno ne učinkovito. Ti obsegajo skrb za zadosten dnevni vnos kalcija, starosti, izraženosti bolezni in morebitnim spremljajočim obolenjem prilagojeno telesno aktivnost ter pravilen vnos vitamina D, navadno holekalciferola.

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112