Klinika Doktor 24

Ambulante Klinike Doktor 24

Ambulanta za osteoporozo
Angiologija
Dermatologija
Drugo mnenje
Endokrinologija
Estetska kirurgija
Fizioterapija
Flebologija in endovensko zdravljenje
Gastroenterologija
Ginekologija
Kardiologija
Medicina dela
Nevrologija
Očesna ambulanta
Optika
Ortopedija
Otorinolaringologija
Preventivni pregledi
Pulmološka ambulanta
Radiološka diagnostika
Splošna ambulanta
Tireologija
Ultrazvočna diagnostika
Urologija